Đang công tác tại xã vùng 2 chuyển lên vùng 3 có được hưởng trợ cấp lần đầu không?

Ngày hỏi:04/11/2019

Năm 2016, tôi nhận quyết định luân chuyển vào trường thpt ba sơn, nằm trong xã thuộc vùng 2. Đến tháng 5/2017, xã đó nhận quyết định thành xã vùng 3. Với trường hợp của tôi có được nhận chế độ trợ cấp lần đầu hay không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

- Theo Điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ-CP (hết hiệu lực ngày 01/12/2019) quy định về Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng như sau:

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung.

- Theo Điều 6 Nghị định 76/2019/NĐ-CP (có hiệu lực ngày 01/12/2019)quy định về Trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này khi nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

=> Kết luận:

- Từ 01/12/2019 trở về trước thì chỉ được nhận trợ cấp lần đầu khi công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam.

Đối chiếu với trường hợp của bạn, thời gian bạn công tác tại địa bàn có điều kiện đặc biệt khó khăn được tính từ tháng 5/2017, tính đến thời điểm hiện tại thì chưa đủ 3 năm công tác đối với nữ, 5 năm công tác đối với nam. Do vậy, bạn sẽ không được nhận trợ cấp lần đầu trong trường hợp này (không đủ thời gian công tác).

Bạn sẽ được nhận trợ cấp lần đầu nếu tiếp tục được luân chuyển đến một vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khác. Cụ thể:

- Từ 01/12/2019 về sau thì nhận trợ cấp lần đầu khi nhận công tác lần đầu ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, không yêu cầu về năm công tác. Lưu ý: Nhận trợ cấp lần đầu tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

Trên đây là nội dung hỗ trợ.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin