Viên chức đi học nâng cao trình độ có được bổ nhiệm chức danh quản lý không?

Ngày hỏi:08/10/2019

Xin cho hỏi, viên chức ngành giáo dục đang đi học để nâng cao trình độ, có được bổ nhiệm chức danh quản lý không? Mong nhận được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo Điều 9 Quyết định 3268/QĐ-BGDĐT năm 2018 quy định điều kiện bổ nhiệm chức danh quản lý như sau:

- Đạt tiêu chuẩn bổ nhiệm chung của CCVC lãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn riêng của chức vụ bổ nhiệm theo quy định; không vi phạm quy định về những điều đảng viên, công chức, viên chức không được làm.

- Có hồ sơ, lý lịch cá nhân, bản kê khai tài sản, thu nhập đầy đủ, rõ ràng và được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận theo quy định.

- Đáp ứng yêu cầu về tuổi bổ nhiệm theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Có chương trình công tác của CCVC lãnh đạo, quản lý nếu được bổ nhiệm.

- Nếu người được giới thiệu là CCVC công tác trong đơn vị thì phải được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm. Đối với nhân sự từ nơi khác đến thì phải được quy hoạch chức danh tương đương trở lên.

- Không xem xét bổ nhiệm trong những trường hợp sau:

+ Người trong thời gian bị pháp luật cấm đảm nhiệm chức vụ.

+ Vợ, chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi xem xét bổ nhiệm vào các chức vụ quản lý về tổ chức, nhân sự, kế toán - tài chính trong đơn vị.

+ Người bị kỷ luật từ khiển trách trở lên thì không được bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất 01 năm kể từ khi có quyết định kỷ luật. Người bị kỷ luật cách chức không được bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương và cao hơn trong thời gian ít nhất 01 năm kể từ ngày có quyết định kỷ luật.

+ Người đang trong thời gian xem xét kỷ luật thì chưa xem xét bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử chức vụ cao hơn.

+ Người không đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị, chính trị hiện nay) theo quy định của Đảng.

Như vậy nếu bạn đủ điều khiện bổ nhiệm chức danh lãnh đạo theo quy định tại Điều luật trên thì bạn sẽ được bổ nhiệm. Việc bạn đi học lên không có ảnh hưởng đến việc bổ nhiệm này.

Ban biên tập phản hồi đến bạn.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin