Hướng dẫn xếp lương thư viện viên trình độ cao đẳng

Ngày hỏi:07/10/2019

Xin chào các luật gia! Các luật gia cho em hỏi 1 chút: em làm thiết bị - thư viện ở 1 trường A thuộc tỉnh B với lương bậc 5 của Trung cấp. Giờ em chuyển công tác về tỉnh C làm nhân viên thiết bị - thư viện quyết đinh hưởng lương cao đẳng thì em được tính lương như thế nào ạ?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

- Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì thư viện viên trung cấp được xếp là viên chức loại B. Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn là viên chức thư viện trung cấp lương bậc 5 nên hệ số lương sẽ là 2.66.

- Theo Khoản 3 Điều 8 Thông tư 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định: Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV (mã số V.10.02.07) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch thư viện viên trung cấp (mã số 17.171).

- Tại Điều 9 Thông tư 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV quy định: Trường hợp có trình độ cao đẳng chuyên ngành thư viện thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,06 của chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV (mã số V.10.02.07).

Sau đó, xét 2 năm (tính cả thời gian đã công tác tại đơn vị cũ có tham gia BHXH) tham gia đủ bảo hiểm xã hội thì tăng 01 bậc lương. Trường hợp sau khi chuyển xếp lương vào chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV nêu trên, nếu hệ số lương được xếp ở chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV cộng với phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) thấp hơn hệ số lương đã hưởng ở ngạch cũ thì được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ. Hệ số chênh lệch bảo lưu này được hưởng trong suốt thời gian viên chức xếp lương ở chức danh nghề nghiệp thư viện viên hạng IV. Sau đó, nếu viên chức được thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì được cộng hệ số chênh lệch bảo lưu này vào hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có) đang hưởng để xếp lương vào chức danh được bổ nhiệm khi thăng hạng chức danh nghề nghiệp và thôi hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu kể từ ngày hưởng lương ở chức danh nghề nghiệp mới.

=> Như vậy, khi bạn được bổ nhiệm sang tỉnh mới với vị trí trí chức danh cao đẳng nên sẽ tương đương với viên chức loại A0 theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Do đó, bậc lương ban đầu của bạn được xếp là bậc 2 và hệ số lương là 2,06, tính tổng thời gian bạn đã công tác có tham gia BHXH theo bảng lương nhà nước thì mỗi 2 năm sẽ được tăng thêm 1 bậc lương.

Thông tin bạn cung cấp trên đây là chưa đủ để chúng tôi xác định được mức lương tại ví trí công việc mới, bạn vui lòng tham khảo quy định và nội dung hướng dẫn để xác định mức bậc lương, hệ số lương và mức lương cụ thể.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin