Giám đốc Ban quản lý dự án có được trực tiếp ký hợp đồng lao động với người lao động không?

Ngày hỏi:01/10/2019

Em làm tại Ban quản lý của 1 chung cư, ban quản lý không phải là công ty. Cho tôi hỏi trưởng ban quản lý có được đứng tên ký HĐLĐ với em không ạ?

 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 7 Nghị định 141/2016/NĐ-CP quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, quy định:

- Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên được quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên quyết định số lượng người làm việc.

Theo đó, đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự bảo đảm chi thường xuyên được tự quyết định đề án vị trí việc làm (trong đó quyết định vị trí việc làm) và số lượng người làm việc của đơn vị, không phải xây dựng đề án vị trí việc làm trình cơ quan chủ quan phê duyệt và quyết định số lượng người làm việc hàng năm.

Căn cứ Khoản 2 Mục I Phụ lục I Thông tư 16/2016/TT-BXD quy định về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật; hoạt động theo nguyên tắc tự bảo đảm kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Ban quản lý dự án chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND huyện; và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn của sở, ban, ngành có liên quan.

Thực tế hiện nay tại các địa phương, biên chế của ban quản lý dự án là biên chế sự nghiệp trong tổng số biên chế sự nghiệp của UBND huyện được UBND tỉnh phân bổ hàng năm. Trước mắt, biên chế của ban quản lý dự án là tổng số biên chế đã giao cho đơn vị.

Đối với lao động hợp đồng, căn cứ Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 7 Nghị định 141/2016/NĐ-CP quy định về tự chủ nhân sự, trong quá trình hoạt động, theo nhu cầu công việc thực tế và khả năng tài chính của đơn vị, giám đốc ban quản lý dự án được quyền ký hợp đồng lao động, hợp đồng thuê, khoán công việc để đáp ứng yêu cầu chuyên môn của đơn vị theo quy định của pháp luật hiện hành.

=> Như vậy, Giám đốc ban quan lý dự án hoàn toàn có thể trực tiếp ký hợp đồng lao động với người lao động.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin