Có được phân công giáo viên làm công việc hành chính trong những giờ không giảng dạy?

Ngày hỏi:23/09/2019

Em là giáo viên THPT tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Hiện tại em đang dạy 3 lớp, tổng số tiết là 15 tiết/tuần, thiếu 2 tiết/tuần. Giám đốc ra quyết định biệt phái cho em sang tổ khác làm việc giờ hành chính, khi nào có tiết thì lên lớp, không có tiết thì làm hành chính bình thường. Sếp bảo do đặc thù của trung tâm là sai quy định đúng không ạ? 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Thứ nhất, về định mức tiết dạy, căn cứ quy định tại Điều 6 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông thì định mức tiết dạy đối với giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết.

Trường hợp bạn được phân công dạy 15 tiết là thiếu 2 tiết so với định mức quy định.

Thứ 2, về việc phân công bạn làm công việc hành chính trong những giờ không có tiết dạy, căn cứ Điều 25 Nghị định 29/2012/NĐ - CP về phân công công việc đối với viên chức thì:

1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để viên chức thực hiện nhiệm vụ và các chế độ, chính sách đối với viên chức.

2. Việc phân công nhiệm vụ cho viên chức phải bảo đảm phù hợp với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý được bổ nhiệm và yêu cầu của vị trí việc làm.

Theo đó giám đốc trung tâm có trách nhiệm phân công nhiệm vụ, kiểm tra thực hiện công việc của giáo viên giảng dạy tại trung tâm. Tuy nhiên việc phân công nhiệm vụ này phải đảm bảo phù hợp với chức danh nghề nghiệp cũng như vị trí việc làm của họ.

Cũng theo hướng dẫn tại Mục 6 Công văn 6120/BGDĐT-NGCBQLGD trả lời Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo hỏi về Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT thì: đối với trường phổ thông chưa có viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, văn thư, thủ quỹ, y tế học đường có thể bố trí giáo viên kiêm nhiệm. Không bố trí giáo viên kiêm nhiệm công tác kế toán. Giáo viên kiêm nhiệm được tính giảm từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.

Như vậy, theo quy định trên, nếu việc kiêm nhiệm công việc hành chính khác của bạn rơi vào trường hợp này thì bạn được bố trí dạy 15 tiết/tuần (giảm 2 tiết so với định mức) là có căn cứ. Bạn nên trao đổi lại với Giám đốc trung tâm để được giải thích rõ ràng về việc phân công công việc này. 

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin