Đi muộn bị cắt thưởng có đúng pháp luật không?

Ngày hỏi:14/09/2019

Tôi làm việc tại 01 công ty tư nhân, do vào đầu năm học phải chở con đi học nên có đi làm muộn một số hôm. Nhưng hôm qua có quyết định công ty xử lý kỷ luật cắt thưởng tháng của tôi. Vậy cho hỏi, việc xử lý này có đúng pháp luật không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 125 Bộ luật lao động 2012 quy định các hình thức xử lý kỷ luật đối với người lao động, cụ thể là các hình thức sau:

- Khiển trách.

- Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức.

- Sa thải.

Như vậy, theo quy định trên trong các hình thức xử lý kỷ luật người lao động không có hình thức cắt thưởng. Vậy nên việc xử lý việc bạn đi muộn với hình thức cách thưởng là trái quy định của pháp luật.

Ban biên tập phản hồi đến bạn.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin