Làm gò hàn trong công ty nhà nước hưởng phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không?

Ngày hỏi:06/09/2019

Anh tôi làm việc gò hàn tại 01 công ty nhà nước. Ban biên tập cho tôi hỏi anh tôi được hưởng phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không? Mong giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư 36/2017/TT-BLĐTBXH thì nghề gò, hàn là 01 trong những ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Bên cạnh đó tại Điểm b Khoản 1 Điều 11 Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như sau:

"...Mức phụ cấp đối với nghề, công việc có điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thấp nhất bằng 5% và cao nhất bằng 10%; nghề, công việc có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thấp nhất bằng nhất 7% và cao nhất 15% so với mức lương của nghề hoặc công việc có độ phức tạp tương đương trong điều kiện lao động bình thường."

Như vậy, anh bạn làm gò hàn tại công ty nhà nước thì anh bạn sẽ được hưởng mức phụ cấp nặng nhọc, độc hại từ 5% đến 10% mức lương của nghề.

Nếu anh bạn làm việc trong môi trường đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì phụ cấp đượ hưởng từ 7% đến 15% mức lương của nghề.

Ban biên tập phản hồi đến bạn.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin