Công ty có được trả lương qua ngân hàng cho lao động chưa thành niên?

Ngày hỏi:23/08/2019

Công ty có đươc trả lương qua ngân hàng cho lao động dưới 18 tuổi được không vì tất cả nhân viên đều nhận lương qua ngân hàng cả? Và mẫu hợp đồng lao động cho người lao động dưới 18 tuổi như thế nào, nó có khác gì với người lao động bình thường hay không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Điều 94 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

1. Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một thời gian nhất định; trường hợp thay đổi hình thức trả lương, thì người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày.

2. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Trường hợp trả qua tài khoản ngân hàng, thì người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản.

Hiện nay, thì độ tuổi được cấp chứng minh nhân dân là đủ 14 tuổi, lao động chưa thành niên nhưng khi đủ tuổi này thì có thể làm thẻ ATM và công ty có thể chuyển khoản để trả lương cho họ hoặc cũng có thể trả qua tài khoản của người đại diện theo pháp luật (tùy thuộc vào thỏa thuận các bên).

Về mẫu hợp đồng thì pháp luật không quy định, tuy nhiên việc giao kết hợp đồng với người chưa thành niên thì phải tuân thủ thêm quy định tại Chương XI Bộ luật Lao động 2012.

Lưu ý:

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

Phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật và phải được sự đồng ý của người từ đủ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin