Thời hạn gửi báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước

Ngày hỏi:12/08/2019

Vừa rồi, tôi được biết NHNN ban hành thông tư mới quy định về chế độ báo cáo. Ban biên tập cho tôi biết: Thời hạn gửi báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước được quy định là bao lâu? Mong phản hồi với tôi!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 6 Thông tư 09/2019/TT-NHNN (có hiệu lực từ 16/09/2019) quy định về thời hạn gửi báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước, cụ thể như sau:

- Thời hạn gửi báo cáo định kỳ tối thiểu sau 01 ngày kể từ ngày chốt số liệu báo cáo và trước ngày Ngân hàng Nhà nước gửi báo cáo định kỳ cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

- Đối với trường hợp báo cáo phức tạp, có nhiều đối tượng thực hiện và phải tổng hợp qua nhiều cơ quan, đơn vị, nhiều cấp khác nhau thì chế độ báo cáo phải quy định rõ thời hạn gửi báo cáo đối với từng đối tượng, từng cấp báo cáo đó và phải đảm bảo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này.

Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin