Nội dung chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước

Ngày hỏi:12/08/2019

Ngân hàng nhà nước vừa ban hành một thông tư mới. Theo đó, nhờ mọi người cho tôi biết: chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước bao gồm những nội dung gì? Mong sớm trả lời lại ạ!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 4 Thông tư 09/2019/TT-NHNN (có hiệu lực từ 16/09/2019) thì chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước phải bao gồm đầy đủ các nội dung thành phần nêu tại các khoản từ khoản 1 đến khoản 9 Điều 7 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP , trừ trường hợp có quy định khác tại các văn bản của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và phải quy định cụ thể đơn vị nhận báo cáo thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước.

Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin