Nguyên tắc ban hành chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước

Ngày hỏi:12/08/2019

Ngân hàng nhà nước vừa ban hành một thông tư mới. Theo đó, anh chị cho tôi biết nội dung quy định về nguyên tắc ban hành chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước! Mong sớm phản hồi!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 3 Thông tư 09/2019/TT-NHNN (có hiệu lực từ 16/09/2019) quy định về nguyên tắc ban hành chế độ báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước, cụ thể có 3 nguyên tắc như sau:

- Đáp ứng các nguyên tắc theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 09/2019/NĐ-CP).

- Bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, cần thiết đối với hoạt động quản lý, không trùng lắp với chế độ báo cáo khác, giảm tối đa yêu cầu về tần suất, nội dung báo cáo nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực trong việc thực hiện chế độ báo cáo.

- Đối với mỗi chế độ báo cáo định kỳ, trong mỗi tháng, cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ phải thực hiện một trong các báo cáo: tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng hoặc báo cáo năm. Không được yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi cùng một báo cáo nhiều lần đến nhiều đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin