Giáo viên mầm non sinh con vào thời gian nghỉ hè có được nghỉ bù không?

Ngày hỏi:09/07/2019

Vợ tôi là giáo viên mầm non vào biên chế tháng 1/2018, tháng 6/2019 vợ tôi sinh con nhưng lại rơi vào thời gian nghỉ hè, vậy cho tôi hỏi vợ tôi có được nghỉ bù khi vào năm học mới không? Vợ tôi được hưởng lương như thế nào? Xin cảm ơn.

ngocbxxx@gmail.com

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

- Căn cứ Khoản 1 và Khoản 7 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, quy định:

“1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

7. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.”

=> Với quy định này thì thời gian nghỉ thai sản không bao gồm ngày nghỉ hằng năm.

- Căn cứ Điều 3 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT thì thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên mầm non gồm nghỉ hè và các ngày nghỉ khác. Trong đó thời gian nghỉ hè là 8 tuần được hưởng nguyên lương và các phụ cấp, trợ cấp (nếu có).

- Tuy nhiên, Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.

Kết luận:

- Vợ bạn sinh trùng vào kỳ nghỉ hè thì sẽ được nhà trường bố trí nghỉ bù thêm 8 tuần sau thời gian thai sản, tuy nhiên căn cứ vào điều kiện của từng trường mà hiệu trưởng quyết định việc nghỉ bù, trường hợp không được nghỉ bù thì sẽ được nhà trường thanh toán theo quy định của pháp luật.

- Về mức lương thì vợ bạn ngoài việc hưởng chế độ thai sản thì sẽ được hưởng nguyên lương 8 tuần trong thời gian nghỉ hè.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin