Công ty không ký hợp đồng thì khi nghỉ việc phải báo trước mấy ngày?

Ngày hỏi:05/07/2019

Tôi làm việc cho một công ty tư nhân ở thành phố HCM không có hợp đồng lao động chỉ thoả thuận miệng, lương hàng tháng thanh toán đều. Đến nay tôi không muốn làm nữa thì tôi phải báo trước giám đốc bao nhiêu ngày để bàn giao công việc? Kính mong quý cơ quan trả lời tư vấn giúp tôi.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý: Bộ luật Lao động 2012

Theo Điều 16 Bộ luật Lao động 2012 về Hình thức hợp đồng lao động thì:

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Như vậy, bạn làm việc ở công ty thì công ty có nghĩa vụ giao kết hợp đồng bằng văn bản với bạn. Việc công ty không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với bạn là trái với quy định của pháp luật về lao động.

Theo quy định tại Điều 37 Bộ luật Lao động 2012 thì khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn phải báo trước cho công ty ít nhất 30 ngày (HĐ xác định thời hạn) và 45 ngày (HĐ không xác định thời hạn).

Quay trở lại với vấn đề của bạn, khi công ty không ký hợp đồng lao động, bạn sẽ không được đảm bảo các quyền lợi cho mình. Đặc biệt, do không có hợp đồng ràng buộc, công ty có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn bất cứ lúc nào. Tương tự như vậy, bạn cũng có thể nghỉ việc mà không cần báo trước.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin