Người lao động tự nguyện tăng ca làm việc 14 giờ/ngày có được không?

Ngày hỏi:22/06/2019

Xin chào ban biên tập, tôi là trưởng xưởng sản xuất của công ty may mặc. Vì đơn hàng rất nhiều và luôn cần gấp, do đó tôi có thỏa thuận với anh em công nhân làm việc ngày 14 giờ. Bình thường công nhân làm việc ngày 8 tiếng/ngày. Anh em công nhân đều đồng ý tăng ca để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Anh chị cho tôi hỏi trường hợp công nhân tự nguyện tăng ca làm việc 14 giờ/ngày có được không? Xin giải đáp giúp tôi.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 106 Bộ luật lao động 2012 thì:

"Điều 106. Làm thêm giờ

1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ."

Như vậy, Theo quy định trên thì dù tăng ca nhưng số giờ làm việc tối đa của người lao động sẽ là 12 giờ 01 ngày. Việc người lao động và người sử dụng lao động trong trường hợp có thỏa thuận với nhau thì về nguyên tắc, thỏa thuận đó cũng phải tuân theo quy định của pháp luật.

Những thỏa thuận trái với nội dung mà pháp luật lao động đã quy định thì sẽ không có giá trị pháp lý. Do đó dù nhân viên tự nhiên tăng ca và làm việc 14 giờ 01 ngày thì công ty bạn vẫn vi phạm quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin