Thời gian nghỉ giải lao trong ca có được tính là thời gian làm việc?

Ngày hỏi:10/06/2019

Hiện đang là nhân sự tại một công ty diệt may tại Bình Dương. Ban biên tập cho tôi hỏi. Nếu trong các ca làm việc người sử dụng lao động có bố trí thời gian nghỉ giải lao trong các ca thì thời gian đó có được tính là thời gian làm việc không? 

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Tại Công văn 1290/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, có quy định:

Pháp luật hiện hành chỉ quy định về giới hạn thời giờ làm việc, không quy định thời điểm bắt đầu ca làm việc. Thời điểm bắt đầu ca làm việc do doanh nghiệp quy định trong nội quy lao động.

c) Về trường hợp cụ thể của doanh nghiệp nêu tại công văn số 38/CĐKKT nêu trên

- Việc công ty bố trí ca sản xuất mới thành 2 ca: ca 1 từ 6 giờ đến 15 giờ, ca 2 từ 11 giờ đến 20 giờ, nghỉ giải lao 01 giờ không tính vào giờ làm việc là đúng với quy định của Bộ luật Lao động 2012.

- Pháp luật hiện hành không quy định tính thời gian nghỉ ăn trưa vào giờ làm việc, chỉ quy định trong ca làm việc liên tục phải có ít nhất 30 phút nghỉ giữa giờ đối với ca ngày và nghỉ giữa giờ 45 phút đối với ca đêm. Thời gian nghỉ giữa giờ này được tính vào thời giờ làm việc.

=> Như vậy, theo quy định trên thì theo như bạn đã trình bày thì trong các ca công ty có bố trí thời gian nghỉ giữa ca cho người lao động. Thời gian nghỉ giữa ca đó sẽ được tính vào thời gian làm việc cho người lao động.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

QUAY VỀ

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin