Sau bao lâu thì công ty phải khai báo với cơ quan có thẩm quyền về tai nạn lao động?

Ngày hỏi:06/06/2019

Công ty có lao động bị tai nạn lao động, ngay từ đầu chủ doanh nghiệp không muốn bồi thường 30 tháng lương, nên không khai báo tai nạn cho sở lao động và bhxh, theo luật em chưa thấy quy định trong vòng bao lâu kể từ ngày xảy ra tai nạn phải khai báo và nộp hồ sơ về cơ quan bhxh, do đó bây giờ khai báo nộp được không ạ?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Thời gian, nội dung khai báo tai nạn lao động được hướng dẫn bởi Điều 10 Nghị định 39/2016/NĐ-CP:

1. Khi biết tin xảy ra tai nạn lao động chết người hoặc làm bị thương nặng từ 02 người lao động trở lên, người sử dụng lao động của cơ sở xảy ra tai nạn phải khai báo theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 34 Luật An toàn, vệ sinh lao động như sau:

a) Khai báo bằng cách nhanh nhất (trực tiếp hoặc điện thoại, fax, công điện, thư điện tử) với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi xảy ra tai nạn; trường hợp tai nạn làm chết người đồng thời báo ngay cho cơ quan Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Công an cấp huyện);

b) Nội dung khai báo theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Như vậy, trường hợp công ty có lao động bị tai nạn lao động chết thì công ty phải khai báo ngay với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi xảy ra tai nạn, đồng thời báo ngay cho cơ quan Công an cấp huyện.

Trân trọng!

QUAY VỀ

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin