Công ty có được giảm trừ số tiền người gây tai nạn bồi thường cho NLĐ?

Ngày hỏi:04/06/2019

Công ty tôi có một công nhân bị tai nạn giao thông khi đi làm nhiệm vụ ngoài phạm vi Công ty theo phân công của Công ty và khi điều tra tai nạn lao động được xác định là tai nạn lao động. Lỗi gây ra tai nạn không phải do người lao động của Công ty mà là do người khác gây ra. Công ty đã thanh toán đầy đủ chi phí cấp cứu, điều trị và tiền lương trong thời gian điều trị. Trong quá trình giải quyết vụ việc, bên chủ xe gây tai nạn đã bồi thường cho công nhân Công ty số tiền 27.000.000 đồng. Xin hỏi, công ty tôi có được giảm trừ số tiền trên vào số tiền phải thanh toán chi phí điều trị cho công nhân trên không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Biên bản điều tra tai nạn lao động của người lao động là cơ sở để giải quyết chế độ tai nạn lao động cho người lao động.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015: trường hợp người lao động bị tai nạn lao động khi thực hiện nhiệm vụ hoặc tuân theo sự điều hành của người sử dụng lao động ở ngoài phạm vi cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, nếu do lỗi của người khác gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn thì người sử dụng lao động vẫn phải bồi thường cho người lao động theo quy định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật này.

Đồng thời, người sử dụng lao động thực hiện bồi thường tai nạn lao động cho người lao động căn cứ mức suy giảm khả năng lao động và tiền lương của người lao động theo quy định tại Điều 3 Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, không liên quan đến việc giải quyết giữa người gây ra tai nạn với người lao động bị tai nạn.

Như vậy đối với số tiền chủ xe bồi thường cho người lao động, công ty bạn không được bất kỳ giảm trừ nào.

Trên đây là nội dung tư vấn.

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin