Công ty phá sản phải trả cho ngân hàng hay người lao động trước?

Ngày hỏi:13/05/2019

Chúng tôi là người lao động tại công ty XBC. Do tình hình kinh doanh thua lỗ, công ty mất khả năng thanh toán và nợ lương chúng tôi 05 tháng. Công đoàn cơ sở đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Tuy nhiên được biết rằng tài sản của công ty chỉ còn mảnh đất thế chấp cho ngân hàng CPB và 2 tỷ đồng tiền mặt, đồng thời công ty còn vay ngắn hạn ngân hàng CPB khoản vay ngắn hạn hơn 3 tỷ đồng không thế chấp. Chúng tôi đang rất lo lắng vì công ty đã nợ tiền lương công nhân là hơn 4 tỷ. Xin hỏi, chúng tôi có được ưu tiên nhận lương khi giải quyết thủ tục phá sản không?

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 54 Luật phá sản 2014 quy định về thứ tự phân chia tài sản như sau:

1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau:

a) Chi phí phá sản;

b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;

c) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

2. Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã thanh toán đủ các khoản quy định tại khoản 1 Điều này mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về:

a) Thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên;

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân;

c) Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

d) Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông của công ty cổ phần;

đ) Thành viên của Công ty hợp danh.

3. Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều này thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

Như vậy sau khi trừ đi chi phí phá sản, người lao động sẽ được ưu tiên giải quyết lương trước sau đó mới tới khoản nợ với ngân hàng. Số tiền 2 tỷ tiền mặt sẽ được giải quyết cho người lao động sau khi trừ đi chi phí phá sản.

Trên đây là nội dung tư vấn.

QUAY VỀ

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin