Trách nhiệm của Chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động giao dịch tiền mặt của Ngân hàng Nhà nước

Ngày hỏi:04/10/2017

Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động giao dịch tiền mặt trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước được quy định như thế nào? Xin chào các chuyên gia Thư Ký Luật. Em là sinh viên đang theo học ngành tài chính - ngân hàng của Đại học Ngân hàng TP.HCM. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm về chế độ điều hòa và giao dịch tiền mặt trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, một vài vấn đề em chưa nắm rõ. Cho em hỏi, hiện nay, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm ra sao đối với hoạt động giao dịch tiền mặt trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước? Vấn đề này em có thể tham khảo thêm thông tin tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Quý chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe! Bích Tuyền (tuyen***@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Ngày 09/8/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 23/2012/TT-NHNN quy định về chế độ điều hòa, giao dịch tiền mặt. Thông tư này quy định về chế độ điều hòa tiền mặt trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước); giao dịch tiền mặt giữa Ngân hàng Nhà nước với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Theo đó, trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động giao dịch tiền mặt trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Điều 13 Thông tư 23/2012/TT-NHNN. Cụ thể như sau:

1. Đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho khách hàng trên cơ sở số dư tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

2. Dự báo tình hình thu, chi tiền mặt hàng quý gửi Cục Phát hành và Kho quỹ (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thường xuyên kiểm tra tình hình thu, chi tiền mặt trên địa bàn để xác định cơ cấu các loại tiền mặt chi ra lưu thông.

Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động giao dịch tiền mặt trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề nay, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 23/2012/TT-NHNN.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin