Làm việc ở miền núi, sau đó chuyển về đồng bằng thì khi nghỉ hưu có được hưởng chế độ nào không?

Ngày hỏi:16/06/2017

Tại Cơ quan tôi có 1 cán bộ sắp đến tuổi về hưu (tháng 7/2017). Trong quá trình làm việc, thời gian đầu (10/1989 - 9/1994) làm việc tại miền núi A Lưới, sau đó thì chuyển về miền đồng bằng tại Thành phố Huế làm việc. Nay cho tôi hỏi nếu cán bộ này về hưu thì người này sẽ được hưởng những chế độ nào của Nhà nước. Tiền hưu của người này sẽ được hưởng là bao nhiêu (cán bộ này đang hưởng bậc lương 4.99).

Quốc Hữu (097***)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

Người nào đủ tuổi nghỉ hưu và đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được nghỉ hưu hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Nghị định 115/2015/NĐ-CP và Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Mức lương hưu được tính theo quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Mức lương hưu được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Ví dụ trường hợp bạn nêu là nam tham gia BHXH từ tháng 10/1989 đến tháng 07/2017 thì có thời gian đóng BHXH là 27 năm 9 tháng được làm tròn thành 28 năm nên mức lương hưu được hưởng là 71% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mức tiền lương làm căn cứ tính lương hưu: thực hiện theo quy định tại Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.
Theo đó, nếu có toàn bộ thời gian tham gia BHXH ở khu vực nhà nước thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Lấy mức bình quân tiền lương đóng BHXH này nhân với 71% thì ra mức lương hưu hàng tháng mà người này được nhận. Người lao động hưởng lương hưu thì được cấp thẻ BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập về mức hưởng lương hưu. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo chi tiết thêm tại các văn bản vừa nêu.

Trân trọng!

Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Ban biên tập Thư Ký Luật

  • Ban biên tập Thư Ký Luật
  • Click để xem thông tin