Quy định của pháp luật về tội cưỡng đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên?

Ngày hỏi:25/04/2016
Quy định của pháp luật về tội cưỡng đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên?

Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

Đây là giá trị tài sản bị chiếm đoạt đặc biệt lớn và cũng như trường hợp phạm  tội quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135 Bộ luật hình sự,  chỉ cần xác định người phạm tội có ý định chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên chứ không nhất thiết phải xác định người phạm tội đã chiếm đoạt được hay chưa.

Nguồn:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS

  • Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS
  • Click để xem thông tin