Trường hợp phạm tội theo khoản 3 điều 295 (tội ra bản án trái pháp luật)

Ngày hỏi:23/04/2016
Trường hợp phạm tội quy định tại khoản 3 Điều 295 (tội ra bản án trái pháp luật) là những trường hợp nào?

Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

Cũng như ở khoản 3 Điều 293, khoản 3 của điều luật này quy định hai tình tiết là yếu tố định khung hình phạt, đó là gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
 
    Trường hợp phạm tội này cũng tương tự như đối với trường hợp quy định tại khoản 2 của điều luật, có thể tham khảo tình tiết gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng do hành vi truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội để xác định hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng do hành vi ra bản án trái pháp luật gây ra.
 
    Nếu thuộc một trong các trường hợp sau thì coi là gây hậu quả rất nghiêm trọng:
 
    - Người bị kết án oan và đã bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm và đã chấp hành hình phạt tù trên năm năm.
 
    - Người bị kết án oan bị giam, giữ dẫn đến suy kiệt sức khỏe có tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên.
 
     - Người bị kết án oan và đã bị phạt tù đến năm năm và đã chấp hành hình phạt xong.
 
    - Người bị kết án oan bị thiệt hại từ 100 triệu đến 200 triệu đồng.
 
    Nếu thuộc một trong các trường hợp sau thì coi là gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng:
 
    - Người bị kết án oan và đã bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm, tù chung thân và đã chấp hành hình phạt tù trên mười năm.
 
    - Người bị kết án oan do uất ức đã tự sát hoặc bị giam, giữ đến tử vong hoặc đã bị thi hành án tử hình oan.
 
    - Người bị kết án oan bị thiệt hại trên 200 triệu đồng.
 
    Đối với các bản án khác trái pháp luật có thể tham khảo Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25-12-2001 để xác định hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng do hành vi ra bản án trái pháp luật gây ra.
 
    Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 295, người phạm tội bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm, cũng là tội phạm rất nghiêm trọng.
 
    Khi quyết định hình phạt đối với người phạm tội, nếu chỉ gây hậu quả rất nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng hoặc tuy có nhưng mức độ tăng nặng không đáng kể, thì có thể được áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự phạt dưới năm năm tù, nhưng không được dưới ba năm.
    
    Nếu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và có nhiều tình tiết tăng nặng, không có tình tiết giảm nhẹ hoặc nếu có nhưng mức độ giảm nhẹ không đáng kể, thì có thể bị phạt đến mười lăm năm tù.

Nguồn:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS

  • Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS
  • Click để xem thông tin