Đăng ký bổ sung dịch vụ đào tạo về kế toán, hải quan, thuế

Ngày hỏi:23/04/2014

Công ty tôi đã là đại lý thuế, đại lý hải quan, hiện tại muốn bổ sung thêm dịch vụ đào tạo về kế toán, hải quan, thuế. Khi làm hồ sơ đăng ký bổ xung có cần trình lại các chứng chỉ điều kiện hay không!? Nếu là dịch vụ đào tạo thuộc mã giáo dục khác chưa phân vào đâu dạy các khóa ngắn hạn hoặc đào tạo sơ cấp ko cấp chứng chỉ thì có cần chứng chỉ điều kiện gì không.

Nội dung này được Luật sư-Thạc sỹ luật học Phạm Thành Tài - Giám đốc Công ty luật Phạm Danh – Đoàn luật sư TP Hà Nội. tư vấn như sau:

Đối với dịch vụ về hải quan, Bạn có thể tham khảo mã ngành nghề như sau:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải  (mã ngành 5299)

Chi tiết:

- Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

- Dịch vụ khai thuê hải quan

- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

Mã ngành này không có điều kiện

Tuy nhiên, ngành kế toán và thuế là các ngành kinh  doanh có điều kiện, nếu bạn muốn đăng ký các ngành nghề đó thì bạn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu như sau:

Đối với Dịch vụ kế toán

- Doanh nghiệp dịch vụ kế toán được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật với một trong ba hình thức: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân.

- Có ít nhất 2 người có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp, trong đó Giám đốc doanh nghiệp phải là người có Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên từ 2 năm trở lên.

Đối với Dịch vụ làm thủ tục về thuế

Có ít nhất 02 (hai) nhân viên của doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế.

Đối với mã ngành nghề giáo dục khác chưa được phân vào đâu thuộc mã ngành 8559, khi đăng ký mã ngành này không cần điều kiện,

QUAY VỀ

Nguồn:

Theo Dân Luật

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Luật sư-Thạc sỹ luật học Phạm Thành Tài - Giám đốc Công ty luật Phạm Danh – Đoàn luật sư TP Hà Nội.

  • Luật sư-Thạc sỹ luật học Phạm Thành Tài - Giám đốc Công ty luật Phạm Danh – Đoàn luật sư TP Hà Nội.
  • Click để xem thông tin