Mua phải đồ ăn trộm thì xử lý như thế nào?

Ngày hỏi:03/03/2013

Em mua phải 1 chiếc xe, sau này dùng mới biết đó là xe ăn trộm, lúc mua e cũng rất cẩn thận viết giấy tờ nhưng bị mất giấy tờ mua bán. Em cũng ko dám đi xe đó nữa lên đưa cho đứa bạn nó mang đi cắm. Luật sư cho em hỏi em như thế có tội gì không ạ? Sau này nếu có tranh chấp kiện tụng thì e có bị làm sao ko ạ?

Nội dung này được Luật sư Nguyễn Thạch Thảo – Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Thạch Thảo tư vấn như sau:

​1/ Nếu việc bạn mua chiếc xe kia hoàn toàn không biết đó là xe trộm cắp thì bạn sẽ không bị truy  cứu trách nhiệm hình sự do tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

2/ Nếu việc bạn biết  chiếc xe đó là xe trộm cắp mà bạn vẫn mua thì bạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được qui định như sau:

Điều 250. Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

1. Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm .

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến  bảy năm:

a) Có tổ chức;

b)  Có tính chất chuyên nghiệp ;

c) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị lớn;

d)  Thu lợi bất chính lớn;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ  năm năm đến mười năm:

a) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị rất lớn;

b) Thu lợi bất chính rất lớn.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị đặc biệt lớn;

b) Thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này.

 

Nguồn:

Theo Dân Luật

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Luật sư Nguyễn Thạch Thảo – Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Thạch Thảo

  • Luật sư Nguyễn Thạch Thảo – Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Thạch Thảo
  • Click để xem thông tin