Để được đăng ký thường trú tại tỉnh thì công dân cần có điều kiện gì?

Ngày hỏi:22/04/2016
Để được đăng ký thường trú tại tỉnh thì công dân cần có điều kiện gì?

Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

Điều 19 Luật cư trú quy định điều kiện để được đăng ký thường trú tại tỉnh rất đơn giản và thuận tiện cho công dân, chỉ cần công dân có chỗ ở hợp pháp là được đăng ký thường trú. Luật cư trú không phân biệt điều kiện được đăng ký thường trú giữa địa bàn nông thôn, miền núi với thị xã thuộc tỉnh, cụ thể như sau: Công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.
 
 

Nguồn:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS

  • Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS
  • Click để xem thông tin